finale w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła finale w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.fin|al (finale) <mpl finaux> [final, o] PRZYMIOT.

demi-finale <pl demi-finales> [d(ə)mifinal] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła finale w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

finale w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła finale w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

final(e) <s [ou -aux]> [final, o] PRZYMIOT. (qui vient à la fin)

demi-finale <demi-finales> [d(ə)mifinal] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła finale w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

finale Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

full stop Brit
solution finale HIST, POL
to put a lid on sth Am (stop)

finale z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文