comptable w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła comptable w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.comptable [kɔ̃tabl] RZECZOW. mf

expert-comptable <pl experts-comptables> [ɛkspɛʀkɔ̃tabl] RZECZOW. m

aide-comptable <pl aides-comptables> [ɛdkɔ̃tabl] RZECZOW. mf

Tłumaczenia dla hasła comptable w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

comptable w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła comptable w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła comptable w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文