cochon w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cochon w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.coch|on (cochonne) [kɔʃɔ̃, ɔn] PRZYMIOT. inf

II.coch|on (cochonne) [kɔʃɔ̃, ɔn] RZECZOW. m (ż) inf

IV.coch|on (cochonne) [kɔʃɔ̃, ɔn]

V.coch|on (cochonne) [kɔʃɔ̃, ɔn]

Zobacz też perle, confiture

I.perle [pɛʀl] PRZYMIOT. inv a. gris perle

confiture [kɔ̃fityʀ] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła cochon w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cochon w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cochon w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła cochon w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cochon Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文