gray w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła gray w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też grey

I.grey Brit, gray Am [Brit ɡreɪ, Am ɡreɪ] RZECZOW.

II.grey Brit, gray Am [Brit ɡreɪ, Am ɡreɪ] PRZYMIOT.

IV.grey Brit, gray Am [Brit ɡreɪ, Am ɡreɪ] CZASOW. nieprzech.

I.grey Brit, gray Am [Brit ɡreɪ, Am ɡreɪ] RZECZOW.

II.grey Brit, gray Am [Brit ɡreɪ, Am ɡreɪ] PRZYMIOT.

IV.grey Brit, gray Am [Brit ɡreɪ, Am ɡreɪ] CZASOW. nieprzech.

I.dapple grey Brit, dapple gray Am [Brit dapl ˈɡreɪ, Am ˌdæpəl ˈɡreɪ] RZECZOW.

II.dapple grey Brit, dapple gray Am [Brit dapl ˈɡreɪ, Am ˌdæpəl ˈɡreɪ] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła gray w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
gray Am
gray Am
it's a grey Brit ou gray Am day
gray Am
to wear grey Brit ou gray Am
steel grey Brit ou gray Am
slate grey Brit ou gray Am
pearl grey Brit ou gray Am
dove grey Brit ou gray Am
to gray Am

gray w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła gray w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła gray w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文