we've w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła we've w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

we've → we have

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
on nous a eus! inf
on nous a eus! inf

Tłumaczenia dla hasła we've w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

we've w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła we've w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też have

to have got sth Brit, Aus
has he/have you ...?
est-ce qu'il a/tu as ...?
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła we've w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

we've Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文