fêtes w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła fêtes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

5. fête (réjouissances privées):

to live it up inf
être à la fête fig

6. fête (réjouissances publiques):

Zobacz też Fête nationale

trouble-fête <pl trouble-fête, trouble-fêtes> [tʀubləfɛt] RZECZOW. mf

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
Easter attr

Tłumaczenia dla hasła fêtes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

fêtes w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła fêtes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

trouble-fête <trouble-fêtes> [tʀubləfɛt] RZECZOW. mf

Fête-Dieu <Fêtes-Dieu> [fɛtdjø] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła fêtes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

fêtes Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文