Nationale w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Nationale w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.nation|al (nationale) <mpl nationaux> [nasjɔnal, o] PRZYMIOT. (tous contextes)

national-socialisme [nasjɔnalsɔsjalism] RZECZOW. m

national-socialiste <pl nationaux-socialistes> [nasjɔnalsɔsjalist, nasjɔnosɔsjalist] PRZYMIOT. RZECZOW. mf

Tłumaczenia dla hasła Nationale w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Nationale w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła Nationale w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

national(e) <-aux> [nasjɔnal, o] PRZYMIOT.

I.national-socialiste <nationaux-socialistes> [nasjɔnalsɔsjalist] PRZYMIOT.

II.national-socialiste <nationaux-socialistes> [nasjɔnalsɔsjalist] RZECZOW. m, f

national-socialisme [nasjɔnalsɔsjalism] RZECZOW. m sans pl

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła Nationale w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Nationale Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

Nationale Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła Nationale w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文