Socialist w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Socialist w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

socialist [Brit ˈsəʊʃ(ə)lɪst, Am ˈsoʊʃələst] RZECZOW. PRZYMIOT. a. Socialist

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
de salon pej

Tłumaczenia dla hasła Socialist w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Socialist w słowniku PONS

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文