's w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła 's w angielski»francuski słowniku

Zobacz też south, small

1. small (not big):

the smallest room inf euph
le petit coin inf, euph

's w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła 's w angielski»francuski słowniku

Zobacz też second2, second1

Zobacz też southern, south, small, satisfactory

satisfactory [ˌsætɪsˈfæktəri, Am ˌsæt̬-] PRZYMIOT.

G RZECZOW., g [dʒi:] <-'s [or -s]> RZECZOW.

's Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

the handful of sb(s)/sth(s), who ...
N

's Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文