moule w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła moule w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.moule [mul] RZECZOW. ż ZOOL

I.moulé (moulée) [mule] CZASOW. pp

moulé → mouler

II.moulé (moulée) [mule] PRZYMIOT.

Zobacz też mouler

Tłumaczenia dla hasła moule w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
pain m moulé
moule m à savarin

moule w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła moule w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła moule w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

moule Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to take a cake out of a tin [or pan Am ]

moule Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文