gâteaux w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła gâteaux w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.gâteau <pl gâteaux> [ɡɑto] PRZYMIOT. inv

II.gâteau <pl gâteaux> [ɡɑto] RZECZOW. m

III.gâteau <pl gâteaux> [ɡɑto]

IV.gâteau <pl gâteaux> [ɡɑto]

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła gâteaux w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

gâteaux w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła gâteaux w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.gâteau <x> [gɑto] RZECZOW. m

II.gâteau <x> [gɑto] APP inv inf

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła gâteaux w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

gâteaux Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文