split w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła split w angielski»francuski słowniku

IV.split <part prés splitting, prét, part passé split> [Brit splɪt, Am splɪt] CZASOW. przech.

3. split (divide) → split up

V.split <part prés splitting, prét, part passé split> [Brit splɪt, Am splɪt] CZASOW. nieprzech.

3. split (divide) → split up

Zobacz też split up

III.split up CZASOW. [Brit splɪt -, Am splɪt -] (split [sth] up, split up [sth])

I.split open CZASOW. [Brit splɪt -, Am splɪt -] (split open)

II.split open CZASOW. [Brit splɪt -, Am splɪt -] (split [sth] open)

split w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła split w angielski»francuski słowniku

split Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文