partage w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła partage w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.partagé (partagée) [paʀtaʒe] CZASOW. pp

partagé → partager

II.partagé (partagée) [paʀtaʒe] PRZYMIOT.

Zobacz też partager

donation-partage <pl donations-partages> [dɔnasjɔ̃paʀtaʒ] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła partage w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

partage w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła partage w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła partage w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

partage Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文