l'aventure w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła l'aventure w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.aventure [avɑ̃tyʀ] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła l'aventure w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

l'aventure w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła l'aventure w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

aventure [avɑ̃tyʀ] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła l'aventure w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

l'aventure Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

diseur (-euse) m (ż) de bonne aventure
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文