laughing w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła laughing w angielski»francuski słowniku

laughing [Brit ˈlɑːfɪŋ, Am ˈlæfɪŋ] PRZYMIOT.

2. laugh (source of amusement):

to do sth for a laugh inf
what a laugh inf! iron

1. laugh (be audibly amused):

2. laugh (feel amused):

I.laugh off CZASOW. [Brit lɑːf -, Am læf -] (laugh [sth] off, laugh off [sth])

laughing w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła laughing w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła laughing w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

laughing Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文