hear w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła hear w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.hear <prét, part passé heard> [Brit hɪə, Am hɪr] CZASOW. przech.

1. hear (perceive with ears):

2. hear (learn, find out about):

II.hear <prét, part passé heard> [Brit hɪə, Am hɪr] CZASOW. nieprzech.

III.hear <prét, part passé heard> [Brit hɪə, Am hɪr]

I.hear out CZASOW. [Brit hɪə -, Am hɪr -] (hear out [sb], hear [sb] out)

I.hear from CZASOW. [Brit hɪə -, Am hɪr -] (hear from [sb])

I.hear of CZASOW. [Brit hɪə -, Am hɪr -] (hear of [sb/sth])

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła hear w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

hear w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła hear w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła hear w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

hear Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文