cire w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cire w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też pain, moulage

pain de sucre GASTR, GEOL
sugar loaf attr

Zobacz też toile

toile d'avion AVIAT
toile d'avion AVIAT
toile de fond THEAT
toile à voiles NAUT

Tłumaczenia dla hasła cire w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cire w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cire w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła cire w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cire Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

j'en ai rien à cirer inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文