filling w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła filling w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.filling [Brit ˈfɪlɪŋ, Am ˈfɪlɪŋ] PRZYMIOT.

12. fill (with food) → fill up

Zobacz też fill up

II.fill up CZASOW. [Brit fɪl -, Am fɪl -] (fill up [sth], fill [sth] up)

III.fill up CZASOW. [Brit fɪl -, Am fɪl -] (fill up [sb], fill [sb] up)

II.fill up CZASOW. [Brit fɪl -, Am fɪl -] (fill up [sth], fill [sth] up)

III.fill up CZASOW. [Brit fɪl -, Am fɪl -] (fill up [sb], fill [sb] up)

III.fill in CZASOW. [Brit fɪl -, Am fɪl -] (fill in [sth], fill [sth] in)

IV.fill in CZASOW. [Brit fɪl -, Am fɪl -] (fill in [sb], fill [sb] in)

II.fill out CZASOW. [Brit fɪl -, Am fɪl -] (fill out [sth], fill [sth] out)

Tłumaczenia dla hasła filling w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

filling w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła filling w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła filling w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

filling Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

filling z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła filling w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文