panel w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła panel w angielski»francuski słowniku

II.panel <part prés etc panelling, panelled, paneling, paneled Am > [Brit ˈpan(ə)l, Am ˈpænl] CZASOW. przech.

hero panel [ˈhɪərəʊ pan(ə)l, Amˈhiroʊ ˌpænəl]

panel w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła panel w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła panel w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

panel Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

panel z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文