couvert w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła couvert w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.couvert (couverte) [kuvɛʀ, ɛʀt] CZASOW. pp

couvert → couvrir

II.couvert (couverte) [kuvɛʀ, ɛʀt] PRZYMIOT.

1. couvert (accessoires pour un repas):

Zobacz też couvrir, gîte

I.gîte, gite [ʒit] RZECZOW. m

II.gîte, gite [ʒit] RZECZOW. ż NAUT

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła couvert w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

couvert w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła couvert w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.couvert(e) [kuvɛʀ, ɛʀt] CZASOW.

couvert part passé de couvrir

II.couvert(e) [kuvɛʀ, ɛʀt] PRZYMIOT.

Zobacz też couvrir

Tłumaczenia dla hasła couvert w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

couvert Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文