wrap w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła wrap w angielski»francuski słowniku

II.wrap <part prés wrapping; prét, part passé wrapped> [Brit rap, Am ræp] CZASOW. przech. lit

to wrap X in Y, to wrap Y round X

I.gift wrap [Brit, Am ˈɡɪft ˌræp] RZECZOW. a. gift wrapping

II.wrap up CZASOW. [Brit rap -, Am ræp -] (wrap up [sth], wrap [sth] up)

I.shrink-wrap [Brit ˈʃrɪŋkrap, Am ˈʃrɪŋkˌræp] RZECZOW.

II.shrink-wrap <part prés shrink-wrapping; prét, part passé shrink-wrapped> [Brit ˈʃrɪŋkrap, Am ˈʃrɪŋkˌræp] CZASOW. przech.

wrap w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła wrap w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła wrap w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

wrap Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文