pages w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pages w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

faire la mise en page , mettre en page TYP, PRESSE

Zobacz też plein

I.plein (pleine) [plɛ̃, plɛn] PRZYMIOT.

6. plein (milieu):

II.plein (pleine) [plɛ̃, plɛn] PRZYSŁ.

VIII.plein (pleine) [plɛ̃, plɛn]

IX.plein (pleine) [plɛ̃, plɛn]

marque-page <marque-pages> [maʀkpaʒ] RZECZOW. m

page-écran <pl pages-écrans> [paʒekʀɑ̃] RZECZOW. ż INFOR

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła pages w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

pages w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła pages w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła pages w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

pages Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文