nord w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła nord w francuski»angielski słowniku

Zobacz też grand

I.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRZYMIOT.

1. grand (de dimensions importantes):

7. grand (brillant, remarquable):

8. grand:

senior Brit

10. grand (intense, extrême, fort):

II.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] RZECZOW. m (ż)

III.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRZYSŁ.

VI.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d]

grand duc ZOOL
grand frais METEO
grand mât NAUT
grand prêtre REL fig
grand prix SPORT
grand quart NAUT
grand veneur CHASSE
grande hune NAUT
big wheel Brit
grandes lignes CHEMDFER
grandes ondes RADIO
grands singes ZOOL

nord-vietnam|ien (nord-vietnamienne) <mpl nord-vietnamiens> [nɔʀvjɛtnamjɛ̃, ɛn] PRZYMIOT.

I.nord-ouest [nɔʀ(d)wɛst] PRZYMIOT. inv

II.nord-ouest [nɔʀ(d)wɛst] RZECZOW. m

nord-africain (nord-africaine) <mpl nord-africains> [nɔʀafʀikɛ̃, ɛn] PRZYMIOT.

nord-américain (nord-américaine) <mpl nord-américains> [nɔʀameʀikɛ̃, ɛn] PRZYMIOT.

I.nord-est [nɔʀ(d)ɛst] PRZYMIOT. inv

II.nord-est [nɔʀ(d)ɛst] RZECZOW. m

nord-cor|éen (nord-coréenne) <mpl nord-coréens> [nɔʀkɔʀeɛ̃, ɛn] PRZYMIOT.

Rhénanie-du-Nord-Westphalie [ʀenanidynɔʀvɛstfali] ż

Nord-Vietnam|ien (Nord-Vietnamienne) <mpl Nord-Vietnamiens> [nɔʀvjɛtnamjɛ̃, ɛn] RZECZOW. m (ż) HIST

Nord-Sud [nɔʀsyd] PRZYMIOT. inv POL

nord w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła nord w francuski»angielski słowniku

nord-africain(e) <nord-africains> [nɔʀafʀikɛ̃, ɛn] PRZYMIOT.

nord-américain(e) <nord-américains> [nɔʀameʀikɛ̃, ɛn] PRZYMIOT.

nord-coréen(ne) <nord-coréens> [nɔʀkɔʀeɛ̃, ɛn] PRZYMIOT.

nord-vietnamien(ne) <nord-vietnamiens> [nɔʀvjɛtnamjɛ̃, jɛn] PRZYMIOT. HIST

nord-est [nɔʀɛst] RZECZOW. m inv

nord-ouest [nɔʀwɛst] RZECZOW. m inv

ouest-nord-ouest [wɛstnɔʀwɛst] RZECZOW. m sans pl

Nord-Africain(e) <Nord-Africains> [nɔʀafʀikɛ̃, ɛn] RZECZOW. m(ż)

nord Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文