Napoleon's w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Napoleon's w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też nap

II.nap <part prés etc napping, napped> [Brit nap, Am næp] CZASOW. przech. Brit HORSE

III.nap <part prés napping; prét, part passé napped> [Brit nap, Am næp] CZASOW. nieprzech.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła Napoleon's w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Napoleon's w słowniku PONS

Napoleon's Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文