amateur w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła amateur w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.amateur [amatœʀ] PRZYMIOT. inv

II.amateur [amatœʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła amateur w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

amateur w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła amateur w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.amateur (-trice) [amatœʀ, -tʀis] RZECZOW. m, f

II.amateur (-trice) [amatœʀ, -tʀis] PRZYMIOT. pas de forme féminine

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła amateur w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

amateur Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文