calling w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła calling w angielski»francuski słowniku

1. call TEL:

2. call:

7. call (describe as):

call that a garden inf!

call-in, call-in programme [Am ˈkɑlˌɪn] RZECZOW. Am RADIO

calling w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła calling w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła calling w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

calling Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

excuse(z)-moi
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文