reform w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła reform w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.reform [Brit rɪˈfɔːm, Am rəˈfɔrm] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła reform w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

reform w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła reform w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.re-form, reform [ˌri:ˈfɔ:m, Am -ˈfɔ:rm] CZASOW. nieprzech. MILIT

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła reform w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

reform Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文