conference w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła conference w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

conference [Brit ˈkɒnf(ə)r(ə)ns, Am ˈkɑnf(ə)rəns] RZECZOW.

1. conference (meeting, symposium):

participant/-e m/ż

Tłumaczenia dla hasła conference w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

conference w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła conference w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

round-table conference, round-table discussion, round-table meeting RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła conference w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

conference Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文