privé w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła privé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.privé (privée) [pʀive] CZASOW. pp

privé → priver

II.privé (privée) [pʀive] PRZYMIOT.

III.privé (privée) [pʀive] PRZYMIOT.

Zobacz też priver

3. priver (faire manquer):

3. priver (faire manquer):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła privé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
privé m inf

privé w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła privé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.privé(e) [pʀive] PRZYMIOT. (opp: public)

II.privé(e) [pʀive] RZECZOW. m(ż) inf (détective)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła privé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

privé Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文