porte-parole w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła porte-parole w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

porte-parole <pl porte-parole, porte-paroles> [pɔʀt(ə)paʀɔl] RZECZOW. m

1. autorité (domination):

Tłumaczenia dla hasła porte-parole w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

mouthpiece [Brit ˈmaʊθpiːs, Am ˈmaʊθˌpis] RZECZOW.

front bench [Brit, Am ˈˌfrənt ˈbɛntʃ] RZECZOW. Brit POL U

management [Brit ˈmanɪdʒm(ə)nt, Am ˈmænɪdʒmənt] RZECZOW.

porte-parole w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła porte-parole w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła porte-parole w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文