selling w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła selling w angielski»francuski słowniku

I.sell [Brit sɛl, Am sɛl] RZECZOW. inf (deception, disappointment)

II.sell <prét, part passé sold> [Brit sɛl, Am sɛl] CZASOW. przech.

1. sell (gen) COM:

III.sell <prét, part passé sold> [Brit sɛl, Am sɛl] CZASOW. nieprzech.

IV.to sell oneself <prét, part passé sold> CZASOW. zwrotny

Zobacz też soft sell, hard sell

selling w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła selling w angielski»francuski słowniku

selling Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文