insurance w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła insurance w angielski»francuski słowniku

insurance [Brit ɪnˈʃʊər(ə)ns, Am ɪnˈʃʊrəns] RZECZOW.

insurance w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła insurance w angielski»francuski słowniku

insurance [ɪnˈʃʊərəns, Am -ˈʃʊrəns] RZECZOW.

insurance Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文