panic w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła panic w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.panic <part prés panicking; prét, part passé panicked> [Brit ˈpanɪk, Am ˈpænɪk] RZECZOW.

II.panic <part prés panicking; prét, part passé panicked> [Brit ˈpanɪk, Am ˈpænɪk] CZASOW. przech. <part prés panicking; prét, part passé panicked>

III.panic <part prés panicking; prét, part passé panicked> [Brit ˈpanɪk, Am ˈpænɪk] CZASOW. nieprzech. <part prés panicking; prét, part passé panicked>

panic-stricken [Brit ˈpanɪkstrɪk(ə)n, Am ˈˌpænɪk ˈˌstrɪkən] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła panic w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

panic w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła panic w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła panic w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

panic Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文