limite w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła limite w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

3. limite (borne):

Zobacz też limiter

Tłumaczenia dla hasła limite w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

limite w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła limite w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła limite w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

limite Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

in a way, I'd do better to ...

limite z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文