grand w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła grand w angielski»francuski słowniku

grand mal [Brit ɡrɒ̃ ˈmal, Am ˌɡrænd ˈmæl, ˌɡrɑn(d) ˈmɑl] RZECZOW.

grand w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła grand w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła grand w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

grand Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

grand old age a. iron
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文