calme w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła calme w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.calme [kalm] RZECZOW. mf (personne tranquille)

2. calme:

1. calmer (s'apaiser):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła calme w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

calme w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła calme w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła calme w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

calme Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文