parfait w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła parfait w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.parfait (parfaite) [paʀfɛ, ɛt] PRZYMIOT.

III.parfait (parfaite) [paʀfɛ, ɛt]

plus-que-parfait <pl plus-que-parfait> [plyskəpaʀfɛ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła parfait w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

parfait w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła parfait w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

parfait(e) [paʀfɛ, ɛt] PRZYMIOT.

plus-que-parfait <plus-que-parfaits> [plyskəpaʀfɛ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła parfait w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

parfait Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文