shining w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła shining w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

shining [Brit ˈʃʌɪnɪŋ, Am ˈʃaɪnɪŋ] PRZYMIOT.

III.shine <prét, part passé shone> [Brit ʃʌɪn, Am ʃaɪn] CZASOW. nieprzech.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła shining w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

shining w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła shining w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.shine <shone [or shined], shone [or shined]> [ʃaɪn] CZASOW. nieprzech.

III.shine <shone [or shined], shone [or shined]> [ʃaɪn] CZASOW. przech.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła shining w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

shining Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文