returned w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła returned w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.return [Brit rɪˈtəːn, Am rəˈtərn] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła returned w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

returned w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła returned w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła returned w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

returned Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

returned Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła returned w francuski»angielski słowniku

returned z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文