retenue w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła retenue w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.retenu (retenue) [ʀətny, ʀtəny] PRZYMIOT. liter

III.retenu (retenue) [ʀətny, ʀtəny]

1. retenir:

2. retenir lit, fig:

7. retenir:

Tłumaczenia dla hasła retenue w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

retenue w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła retenue w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

retenue [ʀ(ə)təny, ʀət(ə)ny] RZECZOW. ż

I.retenir [ʀ(ə)təniʀ, ʀət(ə)niʀ] CZASOW. przech.

II.retenir [ʀ(ə)təniʀ, ʀət(ə)niʀ] CZASOW. zwrotny

Tłumaczenia dla hasła retenue w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

retenue Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

retenue z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文