forget w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła forget w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.forget <part prés forgetting, prét forgot, part passé forgotten> [Brit fəˈɡɛt, Am fərˈɡɛt] CZASOW. przech.

II.forget <part prés forgetting, prét forgot, part passé forgotten> [Brit fəˈɡɛt, Am fərˈɡɛt] CZASOW. nieprzech.

IV.forget <part prés forgetting, prét forgot, part passé forgotten> [Brit fəˈɡɛt, Am fərˈɡɛt]

I.forget about CZASOW. [Brit fəˈɡɛt -, Am fərˈɡɛt -] (forget about [sth/sb]) (overlook)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła forget w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

forget w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła forget w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.forget <forgot, forgotten> [fəˈget, Am fɚ-] CZASOW. nieprzech.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła forget w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

forget Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文