guide w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła guide w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła guide w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

guide w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła guide w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też guide

Tłumaczenia dla hasła guide w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

guide Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

guide z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文