ever w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ever w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. ever (at any time):

2. ever (when making comparisons):

3. ever (at all times, always):

bien à toi or à vous

4. ever (expressing anger, irritation):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ever w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

ever w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ever w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

forever, for ever [fəˈrevəʳ, Am fɔ:rˈevɚ] PRZYSŁ. Brit

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ever w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

ever Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文