telles w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła telles w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.tel (telle) [tɛl] PRZYMIOT.

1. tel (pareil):

3. tel (ainsi):

tel quel, tel que inf criticized

II.tel (telle) [tɛl] ZAIMEK indéf

Zobacz też prendre

2. prendre (se donner, acquérir):

7. prendre (consommer):

14. prendre (accueillir):

17. prendre (attraper):

je vous y prends inf!

11. prendre (agir):

tel-tel [tɛltɛl] PRZYMIOT. RZECZOW. m

tel écran-tel écrit [tɛlekʀɑ̃tɛlekʀi] PRZYMIOT. inv

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła telles w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

telles w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła telles w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też téléphone

I.tel(le) [tɛl] PRZYMIOT. indéf

II.tel(le) [tɛl] ZAIMEK indéf

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła telles w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
tél. m

telles Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文