hammer w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła hammer w angielski»francuski słowniku

Zobacz też tongs

I.hammer out CZASOW. [Brit ˈhamə -, Am ˈhæmər -] (hammer out [sth], hammer [sth] out) (negotiate)

I.hammer in CZASOW. [Brit ˈhamə -, Am ˈhæmər -] (hammer in [sth], hammer [sth] in)

hammer w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła hammer w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła hammer w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

hammer Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文