swing w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła swing w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

2. swing (fluctuation, change):

saute ż (in de)
a 10% swing POL

II.swing <prét, part passé swung> [Brit swɪŋ, Am swɪŋ] CZASOW. przech.

2. swing (move around, up, away):

III.swing <prét, part passé swung> [Brit swɪŋ, Am swɪŋ] CZASOW. nieprzech.

2. swing (move along, around):

Tłumaczenia dla hasła swing w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

swing w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła swing w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła swing w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

swing Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to go with a swing Brit inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文