équilibre w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła équilibre w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. équilibre (fait de ne pas tomber):

2. équilibre:

Zobacz też équilibrer

I.équilibrer [ekilibʀe] CZASOW. przech. (tous contextes)

Tłumaczenia dla hasła équilibre w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
balance lit, fig

équilibre w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła équilibre w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

équilibré(e) [ekilibʀe] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła équilibre w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

équilibre Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文