Louis w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Louis w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

louis <pl louis> [lwi] RZECZOW. m HIST

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła Louis w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Louis w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła Louis w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła Louis w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Louis Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

l as in Lucy Brit
l as in Love Am
l for Lucy Brit
l for love Am
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文