monnaie w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła monnaie w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

6. monnaie ECON (argent):

Zobacz też singe

crypto-monnaie [kʀiptɔmɔnɛ] RZECZOW. ż

papier-monnaie <pl papiers-monnaies> [papjemɔnɛ] RZECZOW. m

ramasse-monnaie <pl ramasse-monnaie, ramasse-monnaies> [ʀamasmɔnɛ] RZECZOW. m

monnaie-du-pape <pl monnaies-du-pape> [mɔnɛdypap] RZECZOW. ż BOT

porte-monnaie, portemonnaie <pl porte-monnaie, portemonnaies> [pɔʀt(ə)mɔnɛ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła monnaie w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

monnaie w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła monnaie w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

porte-monnaie [pɔʀtmɔnɛ] RZECZOW. m inv

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła monnaie w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

monnaie Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文