coins w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła coins w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła coins w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

coins w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła coins w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła coins w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

coins Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to coin it (in) Brit inf, to coin money Am
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文